User Tools

Site Tools


09614-fossarina-la-gi

Fossarina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Fossarininae
Chi (genus) Fossarina
A. Adams & Angas, 1864[1]
Loài điển hình
Fossarina patula Adams, A. & G.F. Angas, 1863
Các loài

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa

Minos Hutton, 1884

Fossarina là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae,.

Chi Fossarina đã được xếp vào phân họ mới được tạo Fossarininae bởi Williams và cộng sự năm 2010.[2]

Các loài trong chi Fossarina gồm có:[3][4]

 • Fossarina brazieri Angas, 1871
 • Fossarina funiculata Tenison-Woods, 1880
 • Fossarina hoffmeisteri Ladd, 1966
 • Fossarina patula A. Adams & Angas, 1863
 • Fossarina petterdi Crosse, 1870
 • Fossarina rimata (Hutton, 1884)
 1. ^ Adams A. & Angas G. F. (1864). Proc. zool. Soc. London 1863: 423.
 2. ^ Williams S. T., Donald K. M., Spencer H. G. & Nakano, T. (2010). "Molecular systematics of the marine gastropod families Trochidae and Calliostomatidae (Mollusca: Superfamily Trochoidea)". Molecular Phylogenetics and Evolution 54(3): 783-809. doi:10.1016/j.ympev.2009.11.008
 3. ^ NZ Mollusca
 4. ^ Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
 • OBIS
09614-fossarina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)