User Tools

Site Tools


09615-venustatrochus-secundus-la-gi

Venustatrochus secundus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Venustatrochus
Loài (species) V. secundus
Danh pháp hai phần
Venustatrochus secundus
Powell, 1958

Venustatrochus secundus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Venustatrochus secundus Powell, 1958. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Venustatrochus secundus tại Wikispecies
09615-venustatrochus-secundus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)