User Tools

Site Tools


09616-jujubinus-hernandezi-la-gi

Jujubinus hernandezi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. hernandezi
Danh pháp hai phần
Jujubinus hernandezi
Rolan & Swinnen, 2009[1]

Jujubinus hernandezi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rolan & Swinnen (2009). Gloria Maris 48 (1): 1-9. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Jujubinus hernandezi Rolan & Swinnen, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus hernandezi tại Wikispecies
09616-jujubinus-hernandezi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)