User Tools

Site Tools


09617-clanculus-cruciatus-la-gi

Clanculus cruciatus
Clanculus cruciatus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. cruciatus
Danh pháp hai phần
Clanculus cruciatus
(Linnaeus, 1758)
Danh pháp đồng nghĩa

Clanculus cruciatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Dữ liệu liên quan tới Clanculus cruciatus tại Wikispecies

09617-clanculus-cruciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)