User Tools

Site Tools


09619-lissotesta-minima-la-gi

Lissotesta minima
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lissotesta
Loài (species) L. minima
Danh pháp hai phần
Lissotesta minima
(Seguenza, 1876)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Margarites minimus Seguenza, 1876 (original combination)
  • Trochus minutulus Jeffreys 1883

Lissotesta minima là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Lissotesta minima (Seguenza, 1876). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lissotesta minima tại Wikispecies
09619-lissotesta-minima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)