User Tools

Site Tools


09620-retigyra-granulosa-la-gi

Retigyra granulosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Retigyra
Loài (species) R. granulosa
Danh pháp hai phần
Retigyra granulosa
(Sykes, 1925)[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Homalogyra granulosa Sykes 1925 (original combination)

Retigyra granulosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

vùng biển châu Âu[2]

  1. ^ Sykes E. R. (1925). "On the mollusca procured during the "Porcupine" expeditions 1869-70. Supplemental notes, part V". Proceedings of the Malacological Society of London 16: 181-193.
  2. ^ a ă Retigyra granulosa (Sykes, 1925). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Retigyra granulosa tại Wikispecies
09620-retigyra-granulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)