User Tools

Site Tools


09643-jujubinus-karpathoensis-la-gi

Jujubinus karpathoensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. karpathoensis
Danh pháp hai phần
Jujubinus karpathoensis
Nordsieck, 1973
Danh pháp đồng nghĩa

Jujubinus aegeensis Nordsieck 1973

Jujubinus karpathoensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn. Like all other trochids, these snails have coiled shells in the adult stage.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus karpathoensis Nordsieck, 1973. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus karpathoensis tại Wikispecies
09643-jujubinus-karpathoensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)