User Tools

Site Tools


09657-xyloskenea-la-gi

Xyloskenea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Xyloskenea
Marshall, 1988
Loài điển hình
Xyloskenea costulifera Marshall, B.A., 1988

Xyloskenea là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Xyloskenea gồm có:

  • Xyloskenea naticiformis (Jeffreys, 1883)[2]
  1. ^ Xyloskenea Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Xyloskenea naticiformis (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09657-xyloskenea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)