User Tools

Site Tools


09667-ethalia-bellardii-la-gi

Ethalia bellardii
Ethalia bellardii 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Ethalia
Loài (species) E. bellardii
Danh pháp hai phần
Ethalia bellardii
(Issel, 1869)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Trochus bellardii Issel, 1869 (original combination)
  • Monilea bellardii Issel, 1869

Ethalia bellardii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Trochus bellardii Issel, 1869. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Phương tiện liên quan tới Ethalia bellardii tại Wikimedia Commons
09667-ethalia-bellardii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)