User Tools

Site Tools


09669-jujubinus-montagui-la-gi

Jujubinus montagui
Trochus Montagui (Sowerby).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. montagui
Danh pháp hai phần
Jujubinus montagui
(W. Wood, 1828)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Jujubinus montagui là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Phương tiện liên quan tới Jujubinus montagui tại Wikimedia Commons

09669-jujubinus-montagui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)