User Tools

Site Tools


09671-bolma-rugosa-la-gi

Bolma rugosa
Bolma rugosa 01.JPG

Bolma rugosa

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Loài (species) B. rugosa
Danh pháp hai phần
Bolma rugosa
(Linnaeus, 1767)
Danh pháp đồng nghĩa

Bolma rugosa là một loài ốc biển lớn có nắp vôi hóa, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.

09671-bolma-rugosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)