User Tools

Site Tools


09682-gibbula-cineraria-la-gi

Gibbula cineraria
Gibbula cineraria 01.jpg

Gibbula cineraria

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Cantharidinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. cineraria
Danh pháp hai phần
Gibbula cineraria
(Linnaeus, 1758)
Danh pháp đồng nghĩa

Gibbula cineraria là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển nằm trong họ Trochidae, họ ốc đụn.

  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula cineraria tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Gibbula cineraria tại Wikimedia Commons
09682-gibbula-cineraria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)