User Tools

Site Tools


09685-skenea-basistriata-la-gi

Skenea basistriata
Skenea basistriata 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. basistriata
Danh pháp hai phần
Skenea basistriata
(Jeffreys, 1877)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Skenea basistriata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Phương tiện liên quan tới Skenea basistriata tại Wikimedia Commons

09685-skenea-basistriata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)