User Tools

Site Tools


09690-cyclostrema-la-gi

Cyclostrema là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.[1]

Các loài trong chi Cyclostrema gồm có:

 • Cyclostrema amabile (Dall, 1889)[2]
 • Cyclostrema bibi Espinosa, Ortea, Fernandez-Garcés & Moro, 2007[3]
 • Cyclostrema bushi Dautzenberg & H. Fisher, 1906[4]
 • Cyclostrema cancellatum Marryat, 1818[5]
 • Cyclostrema cingulatum Philippi, 1853[6]
 • Cyclostrema cinguliferum A. Adams, 1850[7]
 • Cyclostrema exiguum Philippi, 1849[8]
 • Cyclostrema gravieri Lamy, 1909[9]
 • Cyclostrema huesonicum (Dall, 1927)[10]
 • Cyclostrema micans A. Adams, 1850[11]
 • Cyclostrema pentegoniostoma Carpenter, 1856[12]
 • Cyclostrema pompholyx (Dall, 1889)[13]
 • Cyclostrema smithi Dautzenberg & Fischer, 1897
 • Cyclostrema subexcavatum Tryon, 1888
 • Cyclostrema tortuganum (Dall, 1927)[14]
 • Cyclostrema virginiae Jousseaume, 1872[15]
Species brought into synonymy
 • Cyclostrema areolatum Sars, 1878: synonym of Skenea areolata (Sars, 1878)
 • Cyclostrema biporcata A. Adams, 1863: synonym of Pygmaerota biporcata (A. Adams, 1863)
 • Cyclostrema fuscopiperata Turton, 1932: synonym of Peasiella fuscopiperata (Turton, 1932)
 • Cyclostrema iheringi Dautzenberg & H. Fischer, 1897: synonym of Retigyra iheringi (Dautzenberg & H. Fischer, 1897)
 • Cyclostrema messanensis Seguenza, 1876: synonym of Moelleriopsis messanensis (Seguenza, 1876)
 • Cyclostrema normani Dautzenberg & H. Fischer, 1897: synonym of Moelleriopsis normani (Dautzenberg & H. Fischer, 1897)
 • Cyclostrema ponsonbyi Dautzenberg & H. Fischer, 1897: synonym of Skenea ponsonbyi (Dautzenberg & H. Fischer, 1897)
 • Cyclostrema richardi Dautzenberg & H. Fischer, 1896: synonym of Moelleriopsis richardi (Dautzenberg & H. Fischer, 1896)
 • Cyclostrema rugulosa Sars, 1878: synonym of Skenea rugulosa (Sars, 1878)
 • Cyclostrema turgidum Odhner, 1912: synonym of Lissospira turgida (Odhner, 1912)
 1. ^ a ă Cyclostrema . World Register of Marine Species, truy cập 04/22/10.
 2. ^ Cyclostrema amabile (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ Cyclostrema bibi Espinosa, Ortea, Fernandez-Garcés & Moro, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Cyclostrema bushi Dautzenberg & H. Fisher, 1906. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ Cyclostrema cancellatum Marryat, 1818. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 6. ^ Cyclostrema cingulatum Philippi, 1853. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 7. ^ Cyclostrema cinguliferum A. Adams, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 8. ^ Cyclostrema exiguum Philippi, 1849. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 9. ^ Cyclostrema gravieri Lamy, 1909. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 10. ^ Cyclostrema huesonicum (Dall, 1927). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 11. ^ Cyclostrema micans A. Adams, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 12. ^ Cyclostrema pentegoniostoma Carpenter, 1856. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 13. ^ Cyclostrema pompholyx (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 14. ^ Cyclostrema tortuganum (Dall, 1927). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 15. ^ Cyclostrema virginiae Jousseaume, 1872. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
09690-cyclostrema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)