User Tools

Site Tools


09693-lamellitrochus-la-gi

Lamellitrochus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Lamellitrochus
Các loài

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa
Zetela Finlay, 1926

Lamellitrochus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Solariellidae.[1]

Các loài trong chi Lamellitrochus gồm có:

  • Lamellitrochus carinatus Quinn, 1991[2]
  • Lamellitrochus inceratus Quinn, 1991[3]
  • Lamellitrochus lamellosus (Verrill & S. Smith, 1880)[4]
  • Lamellitrochus pourtalesi (Clench & Aguayo, 1939)[5]
  1. ^ Lamellitrochus . World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lamellitrochus carinatus Quinn, 1991. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Lamellitrochus inceratus Quinn, 1991. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Lamellitrochus lamellosus (Verrill & S. Smith, 1880). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Lamellitrochus pourtalesi (Clench & Aguayo, 1939). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
09693-lamellitrochus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)