User Tools

Site Tools


09694-jujubinus-pseudogravinae-la-gi

Jujubinus pseudogravinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. pseudogravinae
Danh pháp hai phần
Jujubinus pseudogravinae
Nordsieck, 1973

Jujubinus pseudogravinae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus pseudogravinae Nordsieck, 1973. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus pseudogravinae tại Wikispecies
09694-jujubinus-pseudogravinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)