User Tools

Site Tools


09697-clanculus-berthelotii-la-gi

Clanculus berthelotii
Clanculus berthelotii 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. berthelotii
Danh pháp hai phần
Clanculus berthelotii
(d'Orbigny, 1840)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Clanculus bertheloti Thorson G., 1967
  • Monodonta berthelotii d'Orbigny, 1840 (original combination)
  • Trochus berthelotii (d'Orbigny, 1840)

Clanculus berthelotii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Clanculus berthelotii (d'Orbigny, 1840). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus berthelotii tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Clanculus berthelotii tại Wikimedia Commons

09697-clanculus-berthelotii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)