User Tools

Site Tools


09699-skenea-catenoides-la-gi

Skenea catenoides
Skenea catenoides 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. catenoides
Danh pháp hai phần
Skenea catenoides
(Monterosato, 1877)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Cyclostrema catenoides Monterosato, 1877 (original combination)
  • Lodderena catenoides (Monterosato, 1877)

Skenea catenoides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1][2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Skenea catenoides (Monterosato, 1877). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Eddie Hardy (ngày 20 tháng 12 năm 2010). “Skenea catenoides”. Gastropods.com. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2010. 
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea catenoides tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Skenea catenoides tại Wikimedia Commons

09699-skenea-catenoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)