User Tools

Site Tools


09711-jujubinus-rubioi-la-gi

Jujubinus rubioi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. rubioi
Danh pháp hai phần
Jujubinus rubioi
Rolan & Templado, 2001

Jujubinus rubioi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus rubioi Rolan & Templado, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus rubioi tại Wikispecies
09711-jujubinus-rubioi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)