User Tools

Site Tools


09712-trochus-maculatus-la-gi

Trochus maculatus
Trochus maculatus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Trochus
Loài (species) T. maculatus
Danh pháp hai phần
Trochus maculatus
Linnaeus, 1758
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Trochus maculatus, common name the maculated top shell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

T. maculatus is đặc hữu của the Indo-Pacific Ocean.[2]

Phương tiện liên quan tới Trochus maculatus tại Wikimedia Commons

09712-trochus-maculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)