User Tools

Site Tools


09713-bruceiella-athlia-la-gi

Bruceiella athlia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Bruceiella
Loài (species) B. athlia
Danh pháp hai phần
Bruceiella athlia
Warén & Bouchet, 1993 [1]

Bruceiella athlia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén & Bouchet (2001). The Veliger 44 (2): 116-231. World Register of Marine Species, accessed ngày 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bruceiella athlia Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bruceiella athlia tại Wikispecies
09713-bruceiella-athlia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)