User Tools

Site Tools


09714-lithopoma-americanum-la-gi

Lithopoma americanum
Lithopoma americanum 002.jpg

Lithopoma americanum

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Lithopoma
Loài (species) L. americanum
Danh pháp hai phần
Lithopoma americanum
(Gmelin, 1791)
Danh pháp đồng nghĩa

Lithopoma americanum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Hình ảnh
  • 5 Chú thích
  • 6 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 40 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 0 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 33 m.[2]

  1. ^ Lithopoma americanum (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Lithopoma americanum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Lithopoma americanum tại Wikimedia Commons

09714-lithopoma-americanum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)