User Tools

Site Tools


09715-skenea-diaphana-la-gi

Skenea diaphana
Skenea diaphana 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. diaphana
Danh pháp hai phần
Skenea diaphana
(A. E. Verrill, 1884)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cyclostrema diaphanum A. E. Verrill, 1884
  • Ganesa diaphana A. E. Verrill, 1884

Skenea diaphana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea diaphana (A. E. Verrill, 1884). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea diaphana tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Skenea diaphana tại Wikimedia Commons

09715-skenea-diaphana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)