User Tools

Site Tools


09718-li-n-o-n-c-ng-nghi-p-ghi-m-qu-c-t-la-gi

International Federation of the Phonographic Industry
Tên viết tắt IFPI
Khẩu hiệu Đại diện của ngành công nghiệp thu âm toàn thế giới
Thành lập 1933
Trụ sở chính 10 đường Piccadilly, Luân Đôn, Vương quốc Anh

Giám đốc điều hành

Frances Moore

Cơ quan chính

Hội đồng quản trị chính
Trang web ifpi.org

Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (tiếng Anh: International Federation of the Phonographic Industry, viết tắt IFPI) là tổ chức đại diện cho lợi ích của công nghiệp thu âm toàn thế giới. Trụ sở của tổ chức này đặt tại Luân Đôn, với các văn phòng khu vực ở Brussels, Hồng Kông, Miami và Moskva.[1]

Kể từ năm 1996, IFPI cấp chứng nhận Bạch kim cho các album bán được 1 triệu bản trở lên ở châu Âu. Chỉ các album được phát hành sau 1994 mới đủ điều kiện để được chứng nhận.

09718-li-n-o-n-c-ng-nghi-p-ghi-m-qu-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)