User Tools

Site Tools


09721-t-n-ph-c-h-a-la-gi

Tân Phú là một xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Mục lục

 • 1 Vị trí địa lý
 • 2 Điều kiện tự nhiên
 • 3 Hành chính
 • 4 Giáo dục y tế
 • 5 Kinh tế xã hội
 • 6 Lịch sử
 • 7 Liên Kết ngoài
 • 8 Chú thích

Địa giới của xã Tân Phú:

 • phía Đông giáp Thị trấn Hậu Nghĩa
 • phía Tây và Tây Bắc giáp thị trấn Hiệp Hòa
 • phía Nam và Đông Nam giáp xã Hòa Khánh Tây
 • phía Bắc giáp Xã Tân Mỹ

Có 7 ấp:Ấp Chánh, Bàu Trai Hạ, Bàu Trai Thượng, Tân Quy Thượng, Tân Quy Hạ, Gò Sao,Bình Thuỷ

09721-t-n-ph-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)