User Tools

Site Tools


09725-clanculus-ater-la-gi

Clanculus ater
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. ater
Danh pháp hai phần
Clanculus ater
(Pilsbry, 1901)
Danh pháp đồng nghĩa

Clanculus microdon var. ater Pilsbry, 1901 (danh pháp gốc)

Clanculus ater, common name the topsnail, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Clanculus ater (Pilsbry, 1901). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus ater tại Wikispecies
09725-clanculus-ater-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)