User Tools

Site Tools


09726-bruceiella-wareni-la-gi

Bruceiella wareni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Bruceiella
Loài (species) B. wareni
Danh pháp hai phần
Bruceiella wareni
Okutani, Hashimoto & Sasaki, 2004[1]

Bruceiella wareni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Okutani, Hashimoto & Sasaki. 2004. Venus, 63 -1-2): 1-10. World Register of Marine Species, accessed 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bruceiella wareni Okutani, Hashimoto & Sasaki, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bruceiella wareni tại Wikispecies
09726-bruceiella-wareni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)