User Tools

Site Tools


09727-lithopoma-caelatum-la-gi

Lithopoma caelatum
Lithopoma caelatum (Gmelin, 1791) 2013 000.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Lithopoma
Loài (species) L. caelatum
Danh pháp hai phần
Lithopoma caelatum
(Gmelin, 1791)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Lithopoma caelatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Hình ảnh
  • 5 Chú thích
  • 6 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 100 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 0 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 44 m.[2]

  1. ^ a ă Lithopoma caelatum (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Lithopoma caelatum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Lithopoma caelatum tại Wikimedia Commons

09727-lithopoma-caelatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)