User Tools

Site Tools


09728-skenea-divae-la-gi

Skenea divae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. divae
Danh pháp hai phần
Skenea divae
Carrozza & van Aartsen, 2001

Skenea divae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea divae Carrozza & van Aartsen, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea divae tại Wikispecies
09728-skenea-divae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)