User Tools

Site Tools


09735-this-is-my-time-tour-la-gi

This Is My Time Tour
Chuyến lưu diễn của Raven-Symoné
Album This Is My Time
Ngày bắt đầu 19 tháng 3 năm 2006
Ngày kết thúc 21 tháng 10 năm 2006
Số chặng diễn 3
Số buổi diễn

37 tổng cộng

Doanh thu $2.5 triệu đô-la
Thứ tự chuyến lưu diễn của Raven-Symoné

This Is My Time Tour là tour diễn đầu tiên của ca-nhạc sĩ người Mỹ Raven-Symoné để quảng bá cho album phòng thu của mình mang tên This Is My Time. Tour diễn được công bố chính thức vào ngày 7 tháng 12 năm 2005 kèm theo 37 buổi diễn bắt đầu từ Richmond,[cần định hướng] và kết thúc tại Columbia vào 21 tháng 10 năm 2006.[1] Tour diễn được thực hiện tại Nam Mĩ và Puerto Rico, và thu về 2.5 triệu đô-la tổng cộng 37 buổi diễn.

 1. Mystify
 2. Superstition
 3. Alice
 4. Typical
 5. What's Real?
 6. Life Is Beautiful
 7. Grazing In the Grass
 8. Bump
 9. Overloved
 10. Just Fly Away
 11. Supernatural
 12. Are You Feelin' Me
 13. Jump In
 14. Some Call It Magic
 15. Backflip (Remix)
 16. What Is Love?
 17. Set Me Free
 18. This Is My Time
09735-this-is-my-time-tour-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)