User Tools

Site Tools


09739-margarella-la-gi

Margarella
Margarella violacea 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Cantharidinae
Chi (genus) Margarella
Thiele, 1893[1]
Loài điển hình
Margarella expansa Sowerby, G.B. I, 1838
Các loài

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa
 • Margaritella Thiele, 1891 (Invalid: junior homonym of Margaritella Meek & Hayden, 1860; Margarella is a replacement name)

Margarella là một chi ốc biển, marine gastropod molluscs trong họ Trochidae, the top shells.

Mục lục

 • 1 Các loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo
 • 5 Đọc thêm

Các loài trong chi Margarella gồm có:

 • Margarella antarctica (Lamy, 1905)[2]
 • Margarella antipoda antipoda (Hombron & Jacquinot, 1854)
  • Margarella antipoda hinemoa Powell, 1955
  • Margarella antipoda puysegurensis Powell, 1939
  • Margarella antipoda rosea (Hutton, 1873)
 • Margarella fulminata (Hutton, 1873)
 • Margarella macquariensis Hedley, 1916)
 • Margarella turneri Powell, 1939
 • Margarella whiteana Linse, 2002[3]
 1. ^ Thiele (1893). In: Troschel Gebiss Schneck. 2, v, page 406.
 2. ^ “WoRMS”. Truy cập 10 tháng 2 năm 2015. 
 3. ^ “WoRMS”. Truy cập 10 tháng 2 năm 2015. 
 • NZ Mollusca
 • Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
 • Phương tiện liên quan tới Margarella tại Wikimedia Commons
09739-margarella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)