User Tools

Site Tools


09741-jujubinus-striatus-la-gi

Jujubinus striatus
Trochus striatus (Sowerby).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. striatus
Danh pháp hai phần
Jujubinus striatus
(Linnaeus, 1758)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

See: List of synonyms

Jujubinus striatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus striatus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Jujubinus striatus tại Wikimedia Commons

09741-jujubinus-striatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)