User Tools

Site Tools


09742-callomphala-la-gi

Callomphala
Callomphala globosa 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Callomphala
A. Adams & Angas, 1864
Loài điển hình
Neritula (Callomphala) lucida A. Adams & Angas, 1864
Danh pháp đồng nghĩa

Teinostoma (Callomphala) Adams & Angas, 1864

Callomphala là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Callomphala gồm có:

  • Callomphala hoeksemai Moolenbeek & Hoenselaar, 2008[2]
  1. ^ Callomphala A. Adams & Angas, 1864. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Callomphala hoeksemai Moolenbeek & Hoenselaar, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09742-callomphala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)