User Tools

Site Tools


09757-skenea-larseni-la-gi

Skenea larseni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. larseni
Danh pháp hai phần
Skenea larseni
Warén, 1993

Skenea larseni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea larseni Warén, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea larseni tại Wikispecies
09757-skenea-larseni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)