User Tools

Site Tools


09766-scissurella-georgica-la-gi

Scissurella georgica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Scissurelloidea
Họ (familia) Scissurellidae
Chi (genus) Scissurella
Loài (species) S. georgica
Danh pháp hai phần
Scissurella georgica
Davolos & Moolenbeek, 2005[1]

Scissurella georgica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Scissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Davolos & Moolenbeek. 2005. Gloria Maris 44(6): 128-145. World Register of Marine Species, accessed ngày 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Scissurella georgica Davolos & Moolenbeek, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Scissurella georgica tại Wikispecies
09766-scissurella-georgica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)