User Tools

Site Tools


09768-jujubinus-unidentatus-la-gi

Jujubinus unidentatus
Jujubinus unindentatus 001.jpg

Jujubinus unindentatus

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. unidentatus
Danh pháp hai phần
Jujubinus unidentatus
(Philippi, 1844)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Jujubinus unidentatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Jujubinus unidentatus (Philippi, 1844). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus unidentatus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Jujubinus unidentatus tại Wikimedia Commons

09768-jujubinus-unidentatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)