User Tools

Site Tools


09770-chlorostoma-la-gi

Chlorostoma
Kumanokogai0906.jpg
shells of Chlorostoma xanthostigma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Chlorostoma

Chlorostoma là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Các loài trong chi Chlorostoma gồm có:

  • Chlorostoma lischkei (Tapparone-Canefri, 1874)[2]
  • Chlorostoma xanthostigma A. Adams, 1853[3]
  1. ^ Chlorostoma . World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Chlorostoma lischkei (Tapparone-Canefri, 1874). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ http://shell.kwansei.ac.jp/~shell/pic_book/data26/r002597.html accessed 23 tháng 5 năm 2010.
09770-chlorostoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)