User Tools

Site Tools


09771-lithopoma-tectum-la-gi

Lithopoma tectum
Lithopoma tectum (Lightfoot, 1786) 2013 000.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Lithopoma
Loài (species) L. tectum
Danh pháp hai phần
Lithopoma tectum
(Lightfoot, 1786)
Danh pháp đồng nghĩa

Lithopoma tectum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 63 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 0 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 10 m.[2]

Phương tiện liên quan tới Lithopoma tectum tại Wikimedia Commons

09771-lithopoma-tectum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)