User Tools

Site Tools


09772-skenea-nilarum-la-gi

Skenea nilarum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. nilarum
Danh pháp hai phần
Skenea nilarum
Engl, 1996

Skenea nilarum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea nilarum Engl, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea nilarum tại Wikispecies
09772-skenea-nilarum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)