User Tools

Site Tools


09779-calliotropis-valida-la-gi

Calliotropis valida
Calliotropis valida 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) C. valida
Danh pháp hai phần
Calliotropis valida
Dautzenberg & H. Fischer, 1896
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Solariella valida Dautzenberg & H. Fischer, 1906

Calliotropis valida là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Solariella valida Dautzenberg & H. Fischer, 1896. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis valida tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis valida tại Wikimedia Commons

09779-calliotropis-valida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)