User Tools

Site Tools


09781-jujubinus-vexationis-la-gi

Jujubinus vexationis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. vexationis
Danh pháp hai phần
Jujubinus vexationis
Curini-Galletti, 1990

Jujubinus vexationis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus vexationis Curini-Galletti, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus vexationis tại Wikispecies
09781-jujubinus-vexationis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)