User Tools

Site Tools


09793--c-h-a-th-tr-n-la-gi

Đức Hoà là một thị trấn thuộc huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích 6.97 km², dân số năm 2018 là 15250 người,[1] mật độ dân số đạt 2197 người/km².

Địa giới của thị trấn Đức Hoà:

Có 5 khu phố: 1, 2, 3, 4, 5.

Là nơi tập trung của đa số các trường học như Trường Trung học phổ thông Đức Hoà, Trung học Phổ thông Võ Văn Tần, Trường Nghề Đức Hoà, THCS Võ Văn Tần, TH Võ Văn Ngân,TH Bình Hữu.

Là huyện duy nhất ở Việt Nam có tên trùng với tên huyện nhưng không là huyện lị, từng là trung tâm vùng tây bắc Đô Thành Sài Gòn trước năm 1975, quận Đức Hoà. Ngày nay TT Đức Hoà vẫn giữ vững là trung tâm kinh tế quan trọng của Huyện Đức Hoà và Tỉnh Long An. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đều đạt gần 18%, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 65 triệu đồng. Là địa phương có mức sống trình độ dân trí cao, sức tiêu thụ hàng hoá mạnh, các ngành dịch vụ tài chính của huyện Đức Hoà đều tập trung tại TT Đức Hoà. Dự kiến sẽ có hệ thống bách hoá xanh, siêu thị trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính hàng đầu VN chọn TT Đức Hoà làm điểm đặt,

09793--c-h-a-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)