User Tools

Site Tools


09795-calliotropis-vaillanti-la-gi

Calliotropis vaillanti
Calliotropis vaillanti 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) C. vaillanti
Danh pháp hai phần
Calliotropis vaillanti
(P. Fischer, 1882)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Solariella vaillanti (P. Fischer, 1882)
  • Trochus vaillanti P. Fischer, 1882

Calliotropis vaillanti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Solariella vaillanti (P. Fischer, 1882). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis vaillanti tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis vaillanti tại Wikimedia Commons

09795-calliotropis-vaillanti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)