User Tools

Site Tools


09798-cantharidus-burchorum-la-gi

Cantharidus burchorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Cantharidus
Loài (species) C. burchorum
Danh pháp hai phần
Cantharidus burchorum
Marshall, 1998[1]

Cantharidus burchorum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Marshall (1998). Molluscan Research 19 (1): 107-156. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Cantharidus burchorum Marshall, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cantharidus burchorum tại Wikispecies
09798-cantharidus-burchorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)