User Tools

Site Tools


09799-lodderena-la-gi

Lodderena
Thời điểm hóa thạch: Miocene to Recent
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lodderena
Iredale, 1924
Loài điển hình
Liotia minima Tenison-Woods, J.E., 1878
Các loài

Xem trong bài.

Lodderena là một chi ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.

Các loài trong chi Lodderena gồm có:

 • Lodderena catenoides
 • Lodderena formosa Powell, 1930
 • Lodderena janetmayae
 • Lodderena minima
 • Lodderena nana Powell, 1930
  • Subspecies Lodderena nana pooki Fleming, 1948
 • Lodderena ornatus
 • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
 • GBIF
 • ZipCodeZoo
09799-lodderena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)