User Tools

Site Tools


09813-skenea-pelagia-la-gi

Skenea pelagia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. pelagia
Danh pháp hai phần
Skenea pelagia
Nofroni & Valenti, 1987

Skenea pelagia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea pelagia Nofroni & Valenti, 1987. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea pelagia tại Wikispecies
09813-skenea-pelagia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)