User Tools

Site Tools


09826-trochus-tubifer-la-gi

Trochus tubiferus
Trochus tubiferus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Trochus
Loài (species) T. tubiferus
Danh pháp hai phần
Trochus tubiferus
Kiener, 1850 [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Trochus tubiferus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Kiener, Spec. gen. Troque, t. 37, f. 3.
  2. ^ Trochus tubifer Kiener, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Trochus tubifer tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Trochus tubiferus tại Wikimedia Commons

09826-trochus-tubifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)