User Tools

Site Tools


09827-callumbonella-namibiensis-la-gi

Callumbonella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Callumbonella
Loài (species) C. namibiensis

Callumbonella namibiensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Callumbonella namibiensis Rolan, Gonzalez-Porto & de Matos-Pita, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09827-callumbonella-namibiensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)