User Tools

Site Tools


09828-cirsonella-ateles-la-gi

Cirsonella ateles
Cirsonella ateles 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Cirsonella
Loài (species) C. ateles
Danh pháp hai phần
Cirsonella ateles
(Dautzenberg & H. Fischer, 1896)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Teinostoma ateles Dautzenberg & H. Fischer, 1896
  • Tharsis (?) ateles Dautzenberg & H. Fischer, 1896

Cirsonella ateles là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Cirsonella ateles (Dautzenberg & H. Fischer, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cirsonella ateles tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Cirsonella ateles tại Wikimedia Commons

09828-cirsonella-ateles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)