User Tools

Site Tools


09837-gibbula-verdensis-la-gi

Gibbula verdensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. verdensis
Danh pháp hai phần
Gibbula verdensis
Rolán & Templado, 2001

Gibbula verdensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula verdensis Rolán & Templado, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula verdensis tại Wikispecies
09837-gibbula-verdensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)